ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
        smiley 
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ทุกรายการ  ประชุม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (แก้ไข)
        smiley  ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

          เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ ระดับโรงเรียนประชุม ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 08:46 น.