การจัดสถานที่แข่งขัน
smileyแจ้งศูนย์กลุ่มสาระฯที่ทำหน้าที่ลงทะเบียน วัน เวลา สถานที่ ฯ ในการแข่งขันให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:37 น.