หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพัฒนานิคม 76 50 69.44% 16 22.22% 6 8.33% 0 0% 72
2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 46 36 80% 8 17.78% 0 0% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 58 30 57.69% 15 28.85% 5 9.62% 2 3.85% 52
4 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 44 23 56.1% 12 29.27% 4 9.76% 2 4.88% 41
5 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 39 22 59.46% 11 29.73% 4 10.81% 0 0% 37
6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 35 21 67.74% 7 22.58% 0 0% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 22 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 23 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 26 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
10 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 29 13 54.17% 7 29.17% 4 16.67% 0 0% 24
11 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 26 12 50% 6 25% 6 25% 0 0% 24
12 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 23 10 55.56% 7 38.89% 0 0% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 29 9 45% 10 50% 1 5% 0 0% 20
14 โรงเรียนยางรากวิทยา 18 8 47.06% 9 52.94% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนขุนรามวิทยา 12 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 14 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
18 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
19 โรงเรียนสัตยาไส 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
20 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]