หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
2 โรงเรียนปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
3 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
10 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
11 โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]