หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(โรงยิม) 4 พ.ย. 2558 8.30-16.30 8.00-8.30 ลงทะเบียน 8.30-9.00 ตรวจสอบอุปกรณืแข่งขัน 9.00-9.30 ทำแบบทดสอบ9.30-12.00 ประกอบเครื่องบิน11.00-12.00สามารถทำการทดสอบปรับแต่งเครื่องบินก่อนแข่งขัน13.00เริ่มแข่งขัน
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดมเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2558 8.30-16.30 8.00-8.30 ลงทะเบียน 8.30-9.00 ตรวจสอบอุปกรณืแข่งขัน 9.00-9.30 ทำแบบทดสอบ9.30-12.00 ประกอบเครื่องบิน 11.00-12.00สามารถทำการทดสอบปรับแต่งเครื่องบินก่อนแข่งขัน13.00เริ่มแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]