หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 9.00 – 9.55 รายงานตัวก่อน 8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 10.00 – 10.30 รายงานตัวก่อน8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 11.20 – 12.00 รายงานตัวก่อน8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 13.00 – 13.40 รายงานตัวก่อน 12.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2558 9.00 – 11.45 รายงานตัวก่อน 8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2558 13.00 – 14.00 รายงานตัวก่อน 12.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 13.45 – 14.55 รายงานตัวก่อน 12.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 15.00 – 16.00 รายงานตัวก่อน 12.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เวทีใต้อาคาร 12 พ.ย. 2558 9.00 – 11.10 รายงานตัวก่อน 8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เวทีใต้อาคาร 12 พ.ย. 2558 11.15 – 12.00 รายงานตัวก่อน8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
11 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 10.35 – 10.55 รายงานตัวก่อน8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
12 502 การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หอประชุมอาคารศีลาภิรม ชั้น 3 12 พ.ย. 2558 11.00 – 11.15 รายงานตัวก่อน 8.30 น หน้าธนาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]