หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 81 53 68.83% 17 22.08% 6 7.79% 1 1.3% 77
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 62 43 75.44% 11 19.3% 2 3.51% 1 1.75% 57
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 70 30 50.85% 20 33.9% 8 13.56% 1 1.69% 59
4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 56 27 50.94% 20 37.74% 5 9.43% 1 1.89% 53
5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 41 27 71.05% 9 23.68% 2 5.26% 0 0% 38
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 49 26 61.9% 11 26.19% 5 11.9% 0 0% 42
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 49 25 59.52% 8 19.05% 7 16.67% 2 4.76% 42
8 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 44 23 54.76% 14 33.33% 5 11.9% 0 0% 42
9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 32 15 50% 9 30% 4 13.33% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 33 14 50% 10 35.71% 3 10.71% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 30 14 48.28% 7 24.14% 8 27.59% 0 0% 29
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]