หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 33 83 57
2 004 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 32 82 46
3 006 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 30 85 49
4 008 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 41 150 76
5 010 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 62 234 106
6 011 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 49 145 83
7 013 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 70 261 112
8 002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 81 186 127
9 003 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 49 108 76
10 007 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 56 203 91
11 009 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 0 0 0
12 014 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 0 0 0
13 005 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 44 138 80
14 012 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 0 0 0
15 001 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 0 0
รวม 547 1675 903
2578

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]