หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 14 พ.ย. 2558 08.00-12.00 รายงานตัว ก่อนเวลา 08.15 น. ผู้ประสานงานนายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว 087-917-7127
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 14 พ.ย. 2558 13.00-15.00 รายงานตัว ก่อนเวลา 13.15 น. ผู้ประสานงานนายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว 087-917-7127
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยะพัฒน์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมปิยะพัฒน์ 16 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 ณ หอประชุมปิยะพัฒน์
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึดษาพัฒนาการ นนทบุรี หอประชุมปิยะพัฒน์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมปิยะพัฒน์ 16 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 ณ หอประชุมปิยะพัฒน์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]