หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 72 47 78.33% 9 15% 4 6.67% 0 0% 60
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 71 39 60.94% 16 25% 7 10.94% 2 3.13% 64
3 โรงเรียนไทรน้อย 49 33 75% 8 18.18% 3 6.82% 0 0% 44
4 โรงเรียนบางบัวทอง 39 27 72.97% 7 18.92% 2 5.41% 1 2.7% 37
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 50 23 48.94% 18 38.3% 4 8.51% 2 4.26% 47
6 โรงเรียนปากเกร็ด 45 23 60.53% 10 26.32% 3 7.89% 2 5.26% 38
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา 34 14 48.28% 12 41.38% 2 6.9% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 45 12 34.29% 14 40% 4 11.43% 5 14.29% 35
9 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 18 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 0 0% 17
10 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 36 7 30.43% 11 47.83% 4 17.39% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนราษฎร์นิยม 22 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 17
12 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 25 4 17.39% 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
14 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 22 3 16.67% 13 72.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 14 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 12
16 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
18 โรงเรียนพิชญศึกษา 10 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
19 โรงเรียนบี เอฟ เอส 7 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
20 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]