หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 71 213 118
2 014 โรงเรียนบางบัวทอง 39 88 46
3 016 โรงเรียนปากเกร็ด 45 73 61
4 021 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 36 77 46
5 022 โรงเรียนราษฎร์นิยม 22 53 28
6 024 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 72 211 129
7 006 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 50 150 78
8 020 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 45 90 51
9 009 โรงเรียนไทรน้อย 49 121 72
10 001 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 22 47 27
11 002 โรงเรียนชลประทานวิทยา 34 92 65
12 005 โรงเรียนญานีอุ้ลอิควาน 0 0 0
13 004 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
14 007 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 5 11 10
15 010 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 18 43 18
16 013 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 7 20 12
17 015 โรงเรียนบี เอฟ เอส 7 10 9
18 018 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 0 0 0
19 017 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 25 80 37
20 019 โรงเรียนพิชญศึกษา 10 15 15
21 029 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 8 19 8
22 023 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
23 025 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 5 5 5
24 026 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 0
25 027 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
26 003 โรงเรียนเซนฟรังค์ซีสเซเวียร์ 0 0 0
27 011 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 14 50 18
28 008 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 0 0 0
รวม 584 1468 853
2321

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]