หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 11 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 11 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.


ติดต่อสอบถาม - ประสานงาน ได้ที่
หรือ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]