หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคงทองวิทยา 73 51 70.83% 16 22.22% 3 4.17% 2 2.78% 72
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ 51 42 84% 5 10% 1 2% 2 4% 50
3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 52 37 74% 8 16% 3 6% 2 4% 50
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 72 35 63.64% 13 23.64% 7 12.73% 0 0% 55
5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 54 28 56% 12 24% 8 16% 2 4% 50
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 45 23 56.1% 8 19.51% 8 19.51% 2 4.88% 41
7 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 31 16 51.61% 7 22.58% 5 16.13% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 32 12 41.38% 13 44.83% 4 13.79% 0 0% 29
9 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 28 11 42.31% 12 46.15% 2 7.69% 1 3.85% 26
10 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 21 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 26 9 37.5% 7 29.17% 5 20.83% 3 12.5% 24
12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 26 9 37.5% 6 25% 8 33.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 22 4 21.05% 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 19
14 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 15 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 16 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 13
16 โรงเรียนบำรุงวิทยา 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อสอบถาม - ประสานงาน ได้ที่
หรือ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]