หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 28 72 41
2 002 โรงเรียนคงทองวิทยา 73 205 115
3 005 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 15 33 27
4 007 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 72 180 114
5 008 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 26 75 38
6 012 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 54 179 94
7 013 โรงเรียนราชินีบูรณะ 51 228 78
8 014 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 45 133 72
9 015 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 32 57 42
10 016 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 31 72 57
11 017 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 16 25 23
12 023 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 52 134 80
13 011 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 0 0 0
14 004 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 21 40 24
15 006 โรงเรียนบำรุงวิทยา 6 11 9
16 009 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0
17 010 โรงเรียนพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม 0 0 0
18 018 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 22 42 26
19 022 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 0 0 0
20 003 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0
21 020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0
22 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0
23 019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 26 66 41
รวม 570 1552 881
2433

ติดต่อสอบถาม - ประสานงาน ได้ที่
หรือ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]