ประกาศศูนย์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศศูนย์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงานคอมพิวเตอร์และโครงงานออกแบบเทคโนโลยี ให้ส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2558 ก่อนเวลา 16.30 น. อาคาร 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ติดต่อ ครูอิสรีย์  ยังอยู่ โทรศัพท์ 089-6968945
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:48 น.