ประกาศศูนย์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศศูนย์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ให้ลงทะเบียนแข่งขันได้ที่ห้อง/สถานที่แข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ไม่อนุญาตให้นำสื่อบันทึกข้อมูลใดๆ ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การแข่งขัน เข้าห้องโดยเด็ดขาด ให้นักเรียนเตรียมโปรแกรมที่ใช้ทำการแข่งขัน และติดตั้งให้เรียบร้อยในเวลาที่กำหนด โดยเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. ทุกรายการ
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:56 น.