ประกาศศูนย์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศศูนย์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ที่จะโปรแกรมต่างๆในการแข่งขัน เตรียมโปรแกรมมาเอง ใส่สื่อบันทึกข้อมูลได้ทุกประเภท โดยมีการตรวจสอบจากกรรมการ *เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้งาน DVD/CD - ROM ได้
วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:12 น.