แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 หน่วยการแข่งขัน  สพม.9 นครปฐม 1 โหลดเอกสารที่นี่
วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:55 น.