แผนผังสถานที่การแข่งขันโรงเรียนคงทองวิทยา
แผนผังสถานที่การแข่งขันโรงเรียนคงทองวิทยา
โหลดสถานที่แข่งขัน
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:56 น.