แผนผังสถานที่การแข่งขันโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แผนผังสถานที่การแข่งขันโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โหลดสถานที่แข่งขัน
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.