แจ้งการปิดระบบลงทะเบียน
เนื่องจากระบบลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 4 พ.ย. 58 ทางศูนย์ฯ จึงขยายเวลาในการลงทะเบียนเป็นภายใน วันที่ 5 พ.ย. 58 เวลา 16.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:34 น.