หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 83 52 78.79% 10 15.15% 2 3.03% 2 3.03% 66
2 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 75 43 63.24% 16 23.53% 6 8.82% 3 4.41% 68
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 49 38 86.36% 5 11.36% 0 0% 1 2.27% 44
4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 51 37 84.09% 4 9.09% 2 4.55% 1 2.27% 44
5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 55 33 71.74% 10 21.74% 3 6.52% 0 0% 46
6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 38 26 68.42% 7 18.42% 4 10.53% 1 2.63% 38
7 โรงเรียนสามพรานวิทยา 33 20 71.43% 6 21.43% 2 7.14% 0 0% 28
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 33 19 59.38% 5 15.63% 7 21.88% 1 3.13% 32
9 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 25 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
11 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 17 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
12 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 16 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 13 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 21 7 35% 9 45% 4 20% 0 0% 20
15 โรงเรียนสกลวิทยา 22 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
18 โรงเรียนสถาพรวิทยา 15 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 13
19 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 16 4 26.67% 9 60% 2 13.33% 0 0% 15
20 โรงเรียนบางเลนวิทยา 19 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
21 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 18 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนนักบุญเปโตร 10 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]