หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 53 39
2 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 49 137 59
3 003 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 12 36 21
4 008 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 16 36 18
5 010 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 18 28 24
6 009 โรงเรียนบางเลนวิทยา 19 27 23
7 012 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 21 42 25
8 013 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 16 28 24
9 015 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 55 101 76
10 019 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 33 105 42
11 020 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 83 165 101
12 022 โรงเรียนสถาพรวิทยา 15 30 18
13 023 โรงเรียนสามพรานวิทยา 33 106 42
14 026 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 13 35 19
15 014 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 12 32 20
16 025 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 17 42 26
17 006 โรงเรียนนักบุญเปโตร 10 23 13
18 007 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 51 132 73
19 016 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ 0 0 0
20 017 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 25 50 38
21 018 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 38 72 41
22 021 โรงเรียนสกลวิทยา 22 72 35
23 024 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 75 270 136
24 004 โรงเรียนเจี้ยนหัว 0 0 0
25 005 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
26 011 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 0 0 0
รวม 661 1622 913
2535

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]