หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 48 47 97.92% 1 2.08% 0 0% 0 0% 48
2 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 43 40 93.02% 2 4.65% 1 2.33% 0 0% 43
3 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 27 25 92.59% 2 7.41% 0 0% 0 0% 27
4 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 27 22 81.48% 4 14.81% 1 3.7% 0 0% 27
5 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 20 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
6 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 21 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
8 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 19 16 84.21% 1 5.26% 2 10.53% 0 0% 19
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 20 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนองครักษ์ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
11 โรงเรียนเมืองนครนายก 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
12 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]