หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดเพชรบุรี
วันเสาร์ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร12 ชั้น 2 ห้อง 1226 7 พ.ย. 2558 09.00-14.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 7 พ.ย. 2558 13.30-16.30 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 7 พ.ย. 2558 13.30-16.30 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 พ.ย. 2558 09.00-14.00 แจ้งติดตั้งโปรแกรมก่อนวันที่ 24ต.ค.58 เครื่องล็อกไดรว์CและD รายละเอียดเพิ่มเติม www.bmp.ac.th
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 พ.ย. 2558 09.00-14.00 แจ้งติดตั้งโปรแกรมก่อนวันที่ 24ต.ค.58 เครื่องล็อกไดรว์CและD รายละเอียดเพิ่มเติม www.bmp.ac.th
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 832 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 832 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 832 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 832 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษา ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 835 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร8 ชั้น 3 ห้อง 835 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ อาคาร12 ชั้น 3 ห้อง 1236 7 พ.ย. 2558 09.00-14.00 ให้เตรียมแผ่นซีดีโปรแกรมสำหรับติดตั้งมาเอง ดูรายละเอียดโปรแกรมในเครื่องที่เว็บ www.bmp.ac.th ก่อนวันแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน โทร 087-6627755 e-mail supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]