หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 74 51 72.86% 9 12.86% 10 14.29% 0 0% 70
2 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 44 30 69.77% 6 13.95% 7 16.28% 0 0% 43
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 35 26 78.79% 5 15.15% 2 6.06% 0 0% 33
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 38 24 70.59% 6 17.65% 3 8.82% 1 2.94% 34
5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 46 24 68.57% 4 11.43% 5 14.29% 2 5.71% 35
6 โรงเรียนคงคาราม 40 23 58.97% 10 25.64% 5 12.82% 1 2.56% 39
7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 29 20 71.43% 3 10.71% 5 17.86% 0 0% 28
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 39 18 54.55% 10 30.3% 4 12.12% 1 3.03% 33
9 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 29 16 57.14% 10 35.71% 2 7.14% 0 0% 28
10 โรงเรียนท่ายางวิทยา 28 13 48.15% 9 33.33% 3 11.11% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 30 13 59.09% 6 27.27% 3 13.64% 0 0% 22
12 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 26 12 46.15% 5 19.23% 9 34.62% 0 0% 26
13 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 22 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 28 9 39.13% 9 39.13% 5 21.74% 0 0% 23
15 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 26 9 39.13% 9 39.13% 5 21.74% 0 0% 23
16 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 26 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
17 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
19 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 18 5 35.71% 4 28.57% 5 35.71% 0 0% 14
20 โรงเรียนบางจานวิทยา 15 5 38.46% 2 15.38% 5 38.46% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 4 30.77% 2 15.38% 6 46.15% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 12 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
23 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 9 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 12 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
26 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
28 โรงเรียนดอนยางวิทยา 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
29 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
30 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน โทร 087-6627755 e-mail supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]