หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคงคาราม 40 72 59
2 004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 39 86 52
3 005 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 29 86 47
4 007 โรงเรียนดอนยางวิทยา 5 11 8
5 009 โรงเรียนท่ายางวิทยา 28 58 43
6 010 โรงเรียนบางจานวิทยา 15 33 17
7 011 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 12 14 13
8 012 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 46 124 65
9 013 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 30 60 39
10 016 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 12 22 18
11 017 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 74 196 114
12 020 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 14 25 17
13 022 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 15 24 20
14 023 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 38 88 50
15 035 โรงเรียนสพม.10 0 0 0
16 025 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 0 0 0
17 026 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 26 56 39
18 027 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 26 60 38
19 028 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 29 82 54
20 029 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 26 50 32
21 030 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 28 37 30
22 002 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 44 72 54
23 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 1 1
24 014 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 35 95 61
25 001 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 18 31 24
26 008 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 22 46 34
27 019 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 6 18 10
28 015 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 6 12 12
29 018 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 9 28 7
30 021 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 0 0 0
31 032 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 7 21 10
32 033 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 3 6 3
33 024 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 70 36
รวม 700 1584 1007
2591

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน โทร 087-6627755 e-mail supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]