สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 51 9 10 0 70
2 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 26 5 2 0 33
3 เขาย้อยวิทยา 25 6 7 0 38
4 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 24 6 3 1 33
5 บ้านลาดวิทยา 24 4 5 2 33
6 คงคาราม 23 10 5 1 38
7 หนองหญ้าปล้องวิทยา 20 3 5 0 28
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 18 10 4 1 32
9 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 16 10 2 0 28
10 ท่ายางวิทยา 13 9 3 2 25
11 บ้านแหลมวิทยา 10 6 3 0 19
12 อรุณประดิษฐ 9 9 5 0 23
13 ห้วยทรายประชาสรรค์ 9 4 8 0 21
14 หนองชุมแสงวิทยา 9 4 2 0 15
15 โตนดหลวงวิทยา 8 4 2 1 14
16 หนองจอกวิทยา 7 8 5 0 20
17 ราชประชานุเคราะห์ 47 6 4 2 2 12
18 แก่งกระจานวิทยา 5 4 5 0 14
19 บางจานวิทยา 5 2 5 1 12
20 วชิรธรรมโศภิต 4 4 2 1 10
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 4 2 6 1 12
22 ป่าเด็งวิทยา 4 1 3 0 8
23 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 3 3 0 0 6
24 บางตะบูนวิทยา 3 2 3 2 8
25 ปริยัติรังสรรค์ 3 2 1 0 6
26 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 2 3 2 0 7
27 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 1 3 0 0 4
28 ดอนยางวิทยา 1 1 3 0 5
29 อิสลามดำรงธรรม 1 0 1 0 2
30 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 1 0 1
รวม 334 138 105 15 592