เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2558
7 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข้อมูลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันระดับภาค

       
 
             ตารางกิจกรรมการแข่งขัน 

                          6  พ.ย.  2558
                          7  พ.ย.  2558

 
 
              แผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน  
 
  หนังสือนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (กลุ่มประจวบคีรีขันธ์1และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์2) คลิกที่นี่ 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ (แก้ไข04/11/58) 

 
  คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

*ห้อง 331 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1) 
CPU
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit


CPU I5- 4570  3.20 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 64 bit

*ห้อง 332 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2) 
CPU Pentium Dual-Core 2.70 GHz
RAM 2 GB DDR3
OS  Windows 7Ultimate 32 bit

*ห้อง 335 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4) 
CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit

*ห้อง 336 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5) 

CPU I5- 4570  3.20 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 64 bit

CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit


ขอชี้แจงในการเข้าแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน(ยกเว้นCD/DVD โปรแกรมการแข่งขัน)
2. การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD/DVD เท่านั้น
3. CD/DVD ให้นักเรียนส่งให้กรรมการตัดสินตรวจแผ่นก่อนการลงโปรแกรม
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน/บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมค์ หูฟัง นำมาเอง 

 
 
 
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
 หมายเหตุ การแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ รอศูนย์อนุมัติจากศูนย์ฯ การเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผล
 
  โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่เลขาศูนย์จัดการแข่งขัน

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ นายสุรพล ละเหล่า โทร 08-9914-4036
2. ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสิรีกร จันทร์สงค์ โทร 09-1821-7741
3. ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอารียา ทวีศรี โทร 08-6766-3004
4. ศูนย์ศิลปะ นางชุติมา ประโยชน์มี โทร 08-1355-1604
5. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงเดือน นามนัย โทร 08-9127-2618
 
 

ทุกโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. สพฐ. , โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา , เฉพาะโรงเรียนสังกัดสังกัด สพป. สพฐ. ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          สำหรับโรงเรียนสังกัด สพป. สพฐ. และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สมัครแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ = 8 - 30 ตุลาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข = 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 2 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 6 - 7 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = 
ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค = 19 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  21 - 23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =  24 - 30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  1 - 4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =  17 - 19 ธันวาคม 2558
 
 
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 
   
   

 
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 702
จำนวนนักเรียน 1,723
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,037
จำนวนกรรมการ 518
ครู+นักเรียน 2,760
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,278
ประกาศผลแล้ว 109/137 (79.56%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 16
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 24
สัปดาห์ที่แล้ว 65
เดือนนี้ 187
เดือนที่แล้ว 568
ปีนี้ 5,294
ทั้งหมด 85,152