เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2558
7 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข้อมูลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันระดับภาค

       
 
             ตารางกิจกรรมการแข่งขัน 

                          6  พ.ย.  2558
                          7  พ.ย.  2558

 
 
              แผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน  
 
  หนังสือนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (กลุ่มประจวบคีรีขันธ์1และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์2) คลิกที่นี่ 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ (แก้ไข04/11/58) 

 
  คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

*ห้อง 331 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1) 
CPU
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit


CPU I5- 4570  3.20 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 64 bit

*ห้อง 332 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2) 
CPU Pentium Dual-Core 2.70 GHz
RAM 2 GB DDR3
OS  Windows 7Ultimate 32 bit

*ห้อง 335 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4) 
CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit

*ห้อง 336 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5) 

CPU I5- 4570  3.20 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 64 bit

CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit


ขอชี้แจงในการเข้าแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน(ยกเว้นCD/DVD โปรแกรมการแข่งขัน)
2. การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD/DVD เท่านั้น
3. CD/DVD ให้นักเรียนส่งให้กรรมการตัดสินตรวจแผ่นก่อนการลงโปรแกรม
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน/บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมค์ หูฟัง นำมาเอง 

 
 
 
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
 หมายเหตุ การแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ รอศูนย์อนุมัติจากศูนย์ฯ การเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผล
 
  โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่เลขาศูนย์จัดการแข่งขัน

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ นายสุรพล ละเหล่า โทร 08-9914-4036
2. ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสิรีกร จันทร์สงค์ โทร 09-1821-7741
3. ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอารียา ทวีศรี โทร 08-6766-3004
4. ศูนย์ศิลปะ นางชุติมา ประโยชน์มี โทร 08-1355-1604
5. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงเดือน นามนัย โทร 08-9127-2618
 
 

ทุกโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. สพฐ. , โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา , เฉพาะโรงเรียนสังกัดสังกัด สพป. สพฐ. ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          สำหรับโรงเรียนสังกัด สพป. สพฐ. และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สมัครแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ = 8 - 30 ตุลาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข = 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 2 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 6 - 7 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = 
ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค = 19 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  21 - 23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =  24 - 30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  1 - 4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =  17 - 19 ธันวาคม 2558
 
 
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 
   
   

 
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 702
จำนวนนักเรียน 1,723
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,037
จำนวนกรรมการ 518
ครู+นักเรียน 2,760
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,278
ประกาศผลแล้ว 109/137 (79.56%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 10
เมื่อวาน 21
สัปดาห์นี้ 48
สัปดาห์ที่แล้ว 211
เดือนนี้ 490
เดือนที่แล้ว 404
ปีนี้ 1,127
ทั้งหมด 87,900