หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 61 53 88.33% 2 3.33% 3 5% 2 3.33% 60
2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 56 42 77.78% 6 11.11% 4 7.41% 2 3.7% 54
3 โรงเรียนหัวหิน 38 27 72.97% 6 16.22% 4 10.81% 0 0% 37
4 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 38 26 70.27% 7 18.92% 3 8.11% 1 2.7% 37
5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 44 23 56.1% 10 24.39% 5 12.2% 3 7.32% 41
6 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 35 22 64.71% 9 26.47% 2 5.88% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 43 22 64.71% 8 23.53% 1 2.94% 3 8.82% 34
8 โรงเรียนธงชัยวิทยา 37 20 55.56% 5 13.89% 9 25% 2 5.56% 36
9 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 33 19 59.38% 6 18.75% 6 18.75% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 33 17 54.84% 9 29.03% 1 3.23% 4 12.9% 31
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 23 14 60.87% 5 21.74% 4 17.39% 0 0% 23
12 โรงเรียนวังไกลกังวล 16 14 93.33% 0 0% 0 0% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 23 13 65% 6 30% 0 0% 1 5% 20
14 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 19 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนธนาคารออมสิน 26 11 50% 7 31.82% 4 18.18% 0 0% 22
16 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 16 10 66.67% 1 6.67% 4 26.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนอรุณวิทยา 22 9 40.91% 9 40.91% 4 18.18% 0 0% 22
18 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 19 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
19 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 25 7 28% 11 44% 5 20% 2 8% 25
22 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 18 4 25% 9 56.25% 3 18.75% 0 0% 16
23 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
24 โรงเรียนยางชุมวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
25 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 11 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 9 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
27 โรงเรียนวันทามารีอา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
28 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]