หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนธนาคารออมสิน 26 61 31
2 028 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 18 39 25
3 002 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 33 73 42
4 003 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 35 125 64
5 005 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 16 34 25
6 006 โรงเรียนธงชัยวิทยา 37 116 54
7 009 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 19 51 27
8 010 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 44 114 58
9 011 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 61 140 83
10 012 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 38 92 58
11 015 โรงเรียนยางชุมวิทยา 4 10 7
12 020 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 56 124 80
13 021 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 33 83 54
14 023 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 9 26 18
15 025 โรงเรียนหัวหิน 38 92 62
16 026 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 25 48 28
17 022 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 23 56 40
18 030 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 43 80 53
19 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 23 72 35
20 014 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 19 71 34
21 001 โรงเรียนกิตติคุณ 0 0 0
22 034 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 5 13 5
23 035 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 9 19 16
24 031 โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 0 0 0
25 017 โรงเรียนรักษ์วิทยา 0 0 0
26 018 โรงเรียนวังไกลกังวล 16 30 26
27 033 โรงเรียนวันทามารีอา 5 5 4
28 032 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 11 17 16
29 019 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 18 39 28
30 027 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 16 41 28
31 029 โรงเรียนอรุณวิทยา 22 52 36
รวม 702 1723 1037
2760

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]