สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประจวบวิทยาลัย 35 17 3 55 53 2 3 2 58
2 สามร้อยยอดวิทยาคม 26 14 3 43 42 6 4 2 52
3 บางสะพานวิทยา 14 11 8 33 23 10 5 3 38
4 หัวหิน 12 6 8 26 27 6 4 0 37
5 ชัยเกษมวิทยา 10 10 8 28 22 9 2 1 33
6 ธนาคารออมสิน 10 2 3 15 11 7 4 0 22
7 ปากน้ำปราณวิทยา 9 14 2 25 26 7 3 1 36
8 กุยบุรีวิทยา 9 9 4 22 17 9 1 4 27
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 9 3 4 16 14 5 4 0 23
10 หนองพลับวิทยา 8 10 6 24 19 6 6 1 31
11 อรุณวิทยา 8 5 3 16 9 9 4 0 22
12 วังไกลกังวล 8 2 3 13 14 0 0 1 14
13 อ่าวน้อยวิทยานิคม 7 11 6 24 22 8 1 3 31
14 เมืองปราณบุรี 5 3 0 8 9 4 3 0 16
15 หัวหินวิทยาลัย 5 1 2 8 8 4 3 1 15
16 ธงชัยวิทยา 4 8 10 22 20 5 9 2 34
17 บางสะพานน้อยวิทยาคม 4 2 6 12 12 3 2 2 17
18 ทับสะแกวิทยา 3 3 3 9 10 1 4 0 15
19 อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 2 6 3 11 8 4 3 2 15
20 ห้วยยางวิทยา 2 4 4 10 13 6 0 1 19
21 หัวหินวิทยาคม 2 0 7 9 7 11 5 2 23
22 หว้ากอวิทยาลัย 1 3 1 5 4 3 2 0 9
23 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 0 1 2 0 3 1 1 4
24 ยางชุมวิทยา 0 3 0 3 3 1 0 0 4
25 พุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 0 2 1 3 2 2 1 0 5
26 สมถวิล หัวหิน 0 2 0 2 2 7 1 0 10
27 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 0 1 5 6 4 9 3 0 16
28 วันทามารีอา 0 0 1 1 1 2 2 0 5
รวม 194 152 105 451 402 149 80 29 631