หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ก.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ก.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 5 ก.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 145 5 ก.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ก.ย. 2558 09.00-14.00 รายงานตัว อาคารเรือนไทย หน้าอาคาร 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 098-890-7780 E-mail = chalermkwhan@gmail.com และ
นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-983-2861Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]