หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุรักษ์ 1 5 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131,132,134,135 5 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131,132,134,135 5 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 098-890-7780 E-mail = chalermkwhan@gmail.com และ
นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-983-2861Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]