หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 44 33 75% 5 11.36% 6 13.64% 0 0% 44
2 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 59 29 59.18% 15 30.61% 5 10.2% 0 0% 49
3 โรงเรียนศรีมโหสถ 45 25 55.56% 9 20% 11 24.44% 0 0% 45
4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 35 23 74.19% 5 16.13% 2 6.45% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 43 19 46.34% 13 31.71% 9 21.95% 0 0% 41
6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 29 19 67.86% 6 21.43% 3 10.71% 0 0% 28
7 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 21 19 90.48% 1 4.76% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 13 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
10 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
11 โรงเรียนชิตใจชื่น 27 7 33.33% 6 28.57% 8 38.1% 0 0% 21
12 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 12 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
13 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 9 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
14 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
16 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 098-890-7780 E-mail = chalermkwhan@gmail.com และ
นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-983-2861Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]