หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 37 28 75.68% 8 21.62% 1 2.7% 0 0% 37
2 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 32 27 87.1% 2 6.45% 2 6.45% 0 0% 31
3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 35 23 79.31% 4 13.79% 2 6.9% 0 0% 29
4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 29 21 95.45% 0 0% 1 4.55% 0 0% 22
5 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
6 โรงเรียนกบินทร์บุรี 28 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
7 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 22 14 73.68% 1 5.26% 3 15.79% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 21 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
9 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
10 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 13 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
11 โรงเรียนเจียหมิน 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
12 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]