หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 0 0 0
2 002 โรงเรียนกบินทร์บุรี 28 72 49
3 003 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 35 95 43
4 006 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 13 26 13
5 007 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 14 22 18
6 008 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 32 69 50
7 009 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 29 47 35
8 011 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(กบินทร์บุรี) 0 0 0
9 012 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) 0 0 0
10 010 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 9 13 12
11 013 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 21 69 43
12 014 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 37 67 51
13 015 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 17 98 42
14 016 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 22 39 23
15 004 โรงเรียนเจียหมิน 8 15 12
16 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 9 61 17
รวม 274 693 408
1101

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]