หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14 พ.ย. 2558
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 09.00-15.00 น. จับฉลากหัวข้อในการแข่งขัน 1.จักรยาน 2.สังคมก้มหน้า 3.ค่านิยม 12 ประการ
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2558 09.00-15.00 น. จับฉลากหัวข้อในการในแข่งขัน 1.จักรยาน 2.สังคมก้มหน้า 3.ค่านิยม 12 ประการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]