หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.50 น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร 14 พ.ย. 2558 08.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล 14 พ.ย. 2558 09.00 น. ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล โดม 1 หน้าอาคาร 5 14 พ.ย. 2558 10.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.50 น.
11 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล โดม 1 หน้าอาคาร 5 14 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.50 น.
12 502 การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล โดม 1 หน้าอาคาร 5 14 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.50 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]