หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 65 52 81.25% 1 1.56% 10 15.63% 1 1.56% 64
2 โรงเรียนปทุมวิไล 67 44 66.67% 9 13.64% 12 18.18% 1 1.52% 66
3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 56 28 52.83% 10 18.87% 9 16.98% 6 11.32% 53
4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 46 27 62.79% 9 20.93% 7 16.28% 0 0% 43
5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 43 27 71.05% 5 13.16% 3 7.89% 3 7.89% 38
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 38 20 60.61% 6 18.18% 5 15.15% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 34 19 59.38% 5 15.63% 6 18.75% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 43 17 43.59% 12 30.77% 9 23.08% 1 2.56% 39
9 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 24 17 70.83% 3 12.5% 2 8.33% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 37 14 56% 6 24% 5 20% 0 0% 25
11 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 26 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
12 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
13 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 9 50% 3 16.67% 5 27.78% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 7 41.18% 6 35.29% 4 23.53% 0 0% 17
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 14 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 0 0% 14
16 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
17 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 8 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]