หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 46 101 60
2 002 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 37 70 52
3 003 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 14 29 19
4 006 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 34 89 52
5 007 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 43 95 64
6 009 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 24 94 29
7 011 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 26 96 32
8 012 โรงเรียนปทุมวิไล 67 187 106
9 013 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 43 133 73
10 014 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 65 153 100
11 018 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 10 22 16
12 019 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 56 134 91
13 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 38 184 57
14 008 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 10 13 12
15 010 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 44 19
16 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 0 0 0
17 020 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 8 10 10
18 017 โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 0 0 0
19 016 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 59 18
20 015 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 14 16 15
รวม 571 1529 825
2354

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]