ประชาสัมพันธ์ รายการแข่งขันที่เวที่หลัก โดมหน้าอาคาร 5
รายการที่
09.00 น.  1.กลองยาว ม.ต้น  2. กลองยาว ม.ปลาย  3. มายากล
10.00 น.  1.ขับขานประสานเสียง ม.ต้น  /ม.ปลาย
10.30 น.  1.วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข  และประเภท ก
11.00 น.   1.วงสตริง ม.ต้น/ ม.ปลาย
                 แข่งขันต่อเนื่องกัน  ไม่พักเวที  ขอให้ทุกทีมเตรียมการให้พร้อม    
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:39 น.