สพม.4 ปทุมธานี กลุ่ม1 โอนข้อมูลแล้ว
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน
        บัดนี้ได้โอนข้อมูลไประดับภาคหมดแล้ว http://www.central65.sillapa.net/  โดยใช้ USER ของโรงเรียนเข้าไปดูข้อมูลได้
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้รับ  กิจกรรมใดต้องส่งเอกสารล่วงหน้าขอให้โรงเรียนติดตามได้ที่เว็ปภาคกลาง และภาคตะวันออกครับ
และต้องเข้าไปเพิ่มรูปถ่ายนักเรียน ด้วยนะครับ   ไม่มีรูปจะก่อให้เกิดปัญหาในการแข่งขันครับ
                                                                      อนุสิทธิ์  ศรีอนันต์
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:10 น.