กำหนดการสมัครเข้าแข่งขัน

21 กันยายน 2558      ระบบเปิดให้สมัครเข้าแข่งขัน
9  พฤศจิกายน 2558   ระบบปิดสมัครเข้าแข่งขัน เวลา 24.00 น.
12 พฤศจิกายน 2558  ระบบเปิดให้พิมพ์บัตรนักเรียน ครู เพื่อเข้าแข่งขัน  12.30 น.
14 พฤศจิกายน 2558  แข่งขันทักษะต่างๆ 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 21:49 น.