ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนตัว
  หากโรงเรียนต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน หรือครูผู้ฝึกซ้อม  ให้ทำหนังสือราชการมาส่ง ณ
จุดรายงานตัวของสนามแข่งขัน  ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 29 ก.ค.2558
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:55 น.