หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี กลุ่ม 2)
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องปฏิบัติ 2/2 15 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องปฏิบัติ 2/2 15 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 15 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 15 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 15 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 15 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ สนามเปตอง 15 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ สนามเปตอง 15 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 15 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 15 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น ใต้อาคาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น ใต้อาคาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น ใต้อาคาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น ใต้อาคาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]