หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี กลุ่ม 2)
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร โรงอาหาร ชั้น 1 15 พ.ย. 2558 13.00-16.30
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-
-
11 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ห้อง ห้องคีตศิลป์ 16 พ.ย. 2558 10.00-11.00 -
12 502 การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ห้อง ห้องคีตศิลป์ 16 พ.ย. 2558 10.00-11.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]