หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธัญรัตน์ 62 45 75% 11 18.33% 4 6.67% 0 0% 60
2 โรงเรียนธัญบุรี 60 35 62.5% 14 25% 6 10.71% 1 1.79% 56
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 57 30 61.22% 10 20.41% 8 16.33% 1 2.04% 49
4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 46 30 66.67% 5 11.11% 9 20% 1 2.22% 45
5 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 37 29 87.88% 2 6.06% 1 3.03% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 55 27 50% 12 22.22% 12 22.22% 3 5.56% 54
7 โรงเรียนวัดเขียนเขต 41 23 60.53% 8 21.05% 7 18.42% 0 0% 38
8 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 35 20 57.14% 7 20% 5 14.29% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 30 20 66.67% 4 13.33% 6 20% 0 0% 30
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 39 11 28.21% 15 38.46% 11 28.21% 2 5.13% 39
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 17 8 47.06% 1 5.88% 8 47.06% 0 0% 17
12 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนอุดมวิทยา 19 5 29.41% 4 23.53% 8 47.06% 0 0% 17
14 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 13 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
15 โรงเรียนระเบียบวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
16 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 14 1 7.14% 3 21.43% 10 71.43% 0 0% 14
17 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]