หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 0 0 0
2 002 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 30 61 33
3 005 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 0 0 0
4 010 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 14 24 16
5 013 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 3 6 3
6 011 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 13 31 20
7 014 โรงเรียนระเบียบวิทยา 6 7 7
8 015 โรงเรียนวัดเขียนเขต 41 101 63
9 017 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 17 25 21
10 019 โรงเรียนอุดมวิทยา 19 37 25
11 003 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 12 28 21
12 007 โรงเรียนธัญบุรี 60 161 106
13 008 โรงเรียนธัญรัตน์ 62 142 100
14 009 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 57 159 88
15 012 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 37 195 78
16 016 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 46 95 71
17 018 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 35 83 61
18 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 55 138 97
19 006 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 39 87 59
รวม 546 1380 869
2249

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]