หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สนามหลังอาคารสมาคมศิษย์เก่า 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานใต้อาคารสมาคมศิษย์เก่า เวลา 07.30 - 08.45 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวบริเวณหน้าเสาธง เวลา 07.30 - 08.45 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นบน ห้อง ปิยราชา 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวใต้อาคาร 1 เวลา 07.30 - 08.30 น.
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นบน ห้อง ปิยราชา 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 รายงานตัวใต้อาคาร 1 เวลา 07.30 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]